Publicerat 

Om priset och nomineringar

Martin Luther King-priset har delats ut till enskilda personer sedan 2005. Ett pris i Martin Luther Kings anda är ett sätt att fira hans arv för hopp och försoning. Det är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. Det har påmint om livet och arvet av en man som lärde oss genom sitt exempel – mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst.

Nominera till Martin Luther King-priset

Priset går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle. En person eller grupp som visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal.

Skicka namn på personen eller gruppen samt en motivering. Senast 1 oktober 2018 ska detta skickas till Henrik Rosén, henrik.rosen@skr.org


Priskommitté

Priskommittén består av namnkunniga personer med goda kontakter i kyrka, näringsliv och samhället i övrigt. Till priskommittén utser huvudmännen vardera två representanter. Dessutom ingår ett antal personer som tillfrågats på förslag av olika samverkanspartners. Priskommittén och dess ordförande utses av styrgruppen.

Ordförande
Karin Wiborn

Ledamöter

Kristna fredsrörelsen
Lotta Sjöström Becker
Stina Karbing

Equmeniakyrkan
Inga Johansson
Görel Byström Janarv

Sveriges kristna råd
Eva Brunne
Gustav Ledstam

Svenska Gospelverkstaden
Mia Nygren

Övriga
Martin Smedjeback
Joe Frans

Koordinator (SKR)
Henrik Rosén

Kommunikation
George Olvik (Equmeniakyrkan)