2012

2012 års Martin Luther King-pris pris till

Mehdi Gharbi

Hedersomnämnande till My Wentzel

Videoklipp från prisutdelningen

Se bilder fån prisceremonin!

Mehdi Gharbi, redaktör, tilldelas Martin Luther King-priset 2012 med följande motivering:

”I över ett decennium har Mehdi Gharbi arbetat från morgon till kväll för att försörja sig och sin familj. Kl 18 när många tagit kväll har nästa arbete precis tagit sin början, att informera tusentals tunisier om vad som verkligen hänt i landet.

Regimen i Tunisien försökte länge få tag på de som låg bakom nättidningen Tunis News, men som Mehdi själv berättar: ’De kunde aldrig lista ut att sidan styrdes från en lägenhet i Sollentuna.’

Mehdi är ett exempel på många människors kamp för att de mänskliga rättigheterna ska tas på allvar. Kampen bar frukt och idag är den tidigare så mäktiga diktaturen borta. Mehdi lade, liksom Martin Luther King, grunden för en rörelse som genom ickevåld förändrade världen.”

My Wentzel från Lindesberg får ett hedersomnämnande för arbetet med att ge familjer i Manga Hill, Kenya, rent vatten. Juryns motivering:

My Wentzel från Lindesberg är ett exempel på någon som, likt Martin Luther King, tog en utsträckt främlings hand och gjorde vad hon kunde. Helt i Kings anda om samarbete över gränser och främjande av rättvisa och mänskliga rättigheter.