2014

Martin Smedjeback får 2014 års pris

Martin Smedjeback är 2014 års mottagare av Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda. Han får priset för sitt mod i arbetet för fred och rättvisa. Hedersomnämnandet i Rosa Parks anda går till de fem kvinnorna bakom Hijabuppropet, som bildade opinion om friheten att få klä sig som man vill i det offentliga rummet utan att riskera påhopp.

Martin Smedjeback är grundare av Ickevåldssmedjan och har avtjänat sammanlagt sex månaders fängelsestraff på grund av två avrustningsaktioner. Han får priset med följande motivering:

”Martin Smedjeback får priset för sitt mod och sin hängivenhet i arbetet för fred och rättvisa. Uttrycket ”leva som man lär” passar bra på årets pristagare. Martin har med stor uthållighet och med sin egen bekvämlighet som insats genomfört en ansenlig mängd ickevåldsmanifestationer som bidragit till att den svenska vapenexporten debatterats och ifrågasatts.”

– Martin Luther King är en av mina största förebilder, och jag kan inte tänka mig något finare. Han lyckades kombinera konfrontation med makten med vänlighet. Det här priset ger mig en push i rätt riktning och visar att det finns andra som tycker att det jag gör är bra, säger Martin Smedjeback.
Nytt för 2014 är ett hedersomnämnande i Rosa Parks anda.

Fakta om Martin Smedjeback

Hijabuppropet har utsetts som första mottagare med motiveringen från priskommittén:

”Hedersomnämnande till Hijabuppropet som med sin opinionsbildande aktion gick från känsla till handling när de uppmuntrade kvinnors rätt att få klä sig som de själva önskar i det offentliga rummet. De fem kvinnorna som tog initiativ, Nabila Abdul Fattah, Foujan Rouzbeh, Fatima Doubakil, Nachla Vargas (Libre) och Bilan Osman, har organiserat en ickevåldsprotest som fått genomslag långt utanför Sveriges gränser. Deras handlingskraft är värt ett hedersomnämnande i Rosa Parks anda.”

– Det känns jättefint och det här kommer att lyfta den här frågan igen. Det här är inte över och det vi gjorde var inte bara en kortvarig kampanj. Problemet finns fortfarande kvar. Sen känns det också hedrande bara att nämnas i samma mening som Rosa Parks, säger Nabila Abdul Fattah.

Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda har delats ut sedan 2005 och är ett sätt att se till att det som Martin Luther King kämpade för lever vidare. Priset delas ut den 20 januari i Stockholm. Arrangörer är Kristna Fredsrörelsen, Sveriges kristna råd och Equmeniakyrkan.

Lyssna till en intervju med Martin Smedjeback och Foujan Rouzbeh i Sveriges Radio Stockholm  1.12-1.19 minuter in i klippet

Kontakt

Maria Gilljam

Kommunikatör Kristna Fredsrörelsen

08-453 68 45

Mikael Stjernberg

Kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd

08-453 68 57

Åsa Runström

Pressansvarig, Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda

076-505 31 74