Goda Grannar får Martin Luther King-pris 2021

Observera

Denna text publicerades första gången den 6 december, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Fredrika Gårdfeldt

För 15:e året i rad delas Martin Luther King-priset ut. 2021 års prismottagare är samverkans- och integrationsprojektet Goda Grannar där Svenska Kyrkan, biståndsorganisationen Islamic Relief och Stockholms moské arbetar tillsammans för att bygga broar istället för murar.

Priset har delats ut sedan 2005 och går till någon som verkat i Martin Luther Kings anda och för att uppmärksamma och fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. I år har juryn beslutat att priset går till Goda Grannar.

Om Goda Grannar

Projektet Goda Grannar startade 2015 och som ett sätt för Stockholms moské och Katarina församling i Stockholm att samarbeta kring natthärbärge för omkring 4000 transitflyktingar. Härbärget drevs av biståndsorganisationen Islamic Relief. Sedan dess har projektet växt och hjälper nyanlända och asylsökande på olika sätt för att lättare komma in i samhället. Bland annat med språkcafé, kontakt med myndigheter och i olika sociala projekt. Goda Grannar arbetar nu i flera delar av huvudstaden och med olika samarbetspartners.

Juryns motivering

Martin Luther King har sagt att ”vi måste bruka vårt förstånd till att lika rigoröst planera för fred– som vi har gjort det för krig.”  Det var bland annat krig som orsakade det stora antal flyktingar som anlände till Sverige 2015. Många brukade sitt förstånd för att rigoröst planera för ett gott mottagande.

Bland dem finns Goda Grannar som uppstod mitt på Södermalm på initiativ av Katarina församling, Stockholms moské och Islamic Relief. I en tid som präglas av ökad polarisering och mindre gemensamma ytor lyser Goda Grannar upp som ett gott exempel på styrkan i att samverka. Här bär samarbete och tillit till varandra vägen mot en gemensam solidaritet och handlingskraft. De visar att det är möjligt att mötas från olika bakgrund, i respekt för varandras kultur och religion, och samverka för ett bättre samhälle. Vår pristagare är ett föredöme i att välkomna och ta vara på en stor bredd av kompetenser. Föreningsaktiva och professionella inbjuds att ideellt bidra med sina speciella kunskaper och möjligheter.

Martin Luther King uppmuntrade oss att omvandla vår frustration över orättvisor till energi för att skapa den värld vi vill se. Goda grannars livskraftiga initiativ inspirerar oss alla att gå från ord till handling och främja den jordmån som demokratisk samvaro bygger på. Ett exempel på att bruka förstånd till rigorös planering för fred genom att i handling leva ordet ”tillsammans” och ”välkommen”. Priskommittén anser att projektet visar på en intensiv men lågmäld konstruktiv kraft som stärker medmänsklighet och minskar orättvisor i sann Martin Luther Kings anda.”

Hoppas projektet ska inspirera andra

– Vår önskan är att samarbetet som Goda Grannar visar på ska få vara en inspiration för andra som vill jobba för att bygga broar istället för murar mellan varandra och över kultur- och religionsgränser, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd och ordförande i priskommittén.

”Priset delas av många”

Fredrika Gårdfeldt (bilden) är fredspräst i Katarina församling i Stockholm och en av projektledarna i Goda Grannar och en av representanterna för organisationen.
– Det här priset delas av många, inte minst alla volontärer som ställt upp med sin tid, sitt engagemang och sitt stora hjärta och kompetens för att skapa ett mänskligare samhälle. Stort tack och grattis till alla er som bär detta budskap att vi alla är bröder och systrar, att vi är goda grannar med varandra, säger Fredrika.

Om Martin Luther King-priset

Martin Luther King-priset delas ut av Equmeniakyrkan, Kristna Freds­rörelsen och Sveriges kristna råd. Ett pris i Martin Luther Kings anda är ett sätt att fira hans arv för hopp och försoning. Det är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. Det har påmint om livet och arvet av en man som lärde oss genom sitt exempel – mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst. Tidigare mottagare av priset är exempelvis Extinction Rebellion Sverige, Martin Schibbye, Malena Ernman och Jason Diakité.

Prisutdelning i januari 2021

Prisutdelningen sänds via webben den 18 januari klockan 19:00.

För mer information

Karin Wiborn, ordförande i priskommittén
08-453 68 01
karin.wiborn@skr.org

För pressfrågor eller kontakt med pristagarna

George Olvik, kommunikationschef Equmeniakyrkan
08-580 031 35
george.olvik@equmeniakyrkan.se