Nicolas Lunabba, Helamalmö, får Martin Luther King-priset 2022

Martin Lunabba

Nicolas Lunabba har gjort skillnad på riktigt för utsatta barn och ungdomar, både på personnivå med mat, aktiviteter och läxhjälp, men även genom ett outtröttligt opinionsarbete på samhällsnivå.

Ska vi lyckas skapa fred, rättvisa och jämlikhet i Sverige måste vi sluta acceptera enkla sanningar om varför vissa hamnar i kriminalitet och destruktivitet, menar Nicolas Lunabba.

Arbetet för att göra skillnad i vardagen börjar med att se de mest utsatta barnen i försummade områden, och Nicolas Lunabba och Helamalmö vill vara ett språkrör för dem.

Men Helamalmös verksamhet handlar inte bara om praktiska insatser för att lindra konsekvenserna av ett orättvist samhälle – Helamalmö vill dessutom öka barn och ungas självkänsla och hjälpa dem hävda sina rättigheter på lång sikt.

För detta arbete får Nicolas Lunabba ta emot Martin Luther King-priset 2022.

Foto: Emil Malmborg