Svar på öppet brev om årets pristagare

Jorden fotograferad från rymden

Ett öppet brev har publicerats i Fempers nyheter med kritik mot valet av pristagare av årets Martin Luther King-pris.

Vi känner till kritiken men anser oss ha gjort ett grundligt och gediget arbete kring årets pristagare och delar därför ut årets Martin Luther King-pris till Pella Thiel – för hennes klimatengagemang, outtröttliga och livsviktiga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet, för hennes arbete med End Ecocide Law och Faith Voices for Ecocide Law. Prisutdelningen kommer att ske 16 januari kl 19.00.

Kampen mot strukturellt förtryck, som det öppna brevet uttrycker oro för i relation till årets pristagare, behöver föras på olika sätt. Inom den världsvida kyrkans gemenskap finns många exempel på särskilda satsningar mot våld, sexism och rasism. Ett exempel är den ekumeniska böneveckan som närmar sig, världens största ekumeniska manifestation, 18-25 januari. I år är böner och texter framtagna av Minnesotas kristna råd och fokus är kampen mot rasism: Gör det goda, sträva efter rättvisa. Över hela världen kommer världens kyrkor att delta i denna bönevecka. Att arbeta mot förtryck, våld, underordning och orättfärdighet – och för fred och försoning är ett pågående arbete, ofta ett långsamt arbete. Vi behöver alla delta i det arbetet tillsammans. I grunden vilar det på tilltron till att det är Jesus Kristus som är världens fred, den som innerst och ytterst driver hela världen till enhet och försoning och att Gud fortsätter att sända sin goda Ande som vägvisare och kraft i arbetet för rättvisa och fred.

För styrgruppen för Martin Luther King-priset
Sveriges kristna råd
Equmeniakyrkan