From Martin Luther King-dagen

Priset 2010

Publicerat 

2010 års Martin Luther King-pris går till Jason Diakité Prisjuryns motivering lyder: ”Martin Luther King-priset för 2010 går till Jason Diakité, också känd som Timbuktu, för att han genom sin musik och sina texter inte bara avslöjar förljugenhet och intolerans utan även bygger broar mellan människor med olika ursprung, ålder och kultur. Jason är ett …

Read more

Priset 2008

Publicerat 

Margareta Ingelstam får årets Martin Luther King-pris 2008 års svenska Martin Luther King-pris går till Margareta Ingelstam, Bromma, för hennes mångåriga engagemang för ickevåld, fred och rättvisa i kyrka och samhälle. Juryns motivering: ”Med outtröttlig entusiasm har Margareta Ingelstam kämpat för att förverkliga visionen om en värld utan våld, med speciell betoning på kvinnors rätt …

Read more

Priset 2007

Publicerat 

Lian Sakhong, burmesisk exilledare fick 2007 års Martin Luther King-pris 2007 års svenska Martin Luther King-pris gick till den burmesiske exilledaren Lian H Sakhong, Uppsala, ”för hans outtröttliga kamp för mänskliga rättigheter och demokrati i Burma, med speciellt fokus på de etniska minoriteternas situation”. Prisjuryns motivering fortsätter: ”Av ickevåldets många strategier har Lian Sakhong valt …

Read more

Priset 2006

Publicerat 

Michael Williams, ordförande i FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd) fick Martin Luther King-priset 2006 Motiveringen till att tilldela Michael Williams 2006 års Martin Luther King pris lyder: ”Michael Williams får 2006 års svenska Martin Luther King-pris för sitt uthålliga engagemang för flyktingars och asylsökandes rätt till ett humant och rättssäkert bemötande i Sverige. Som ordförande …

Read more

Priset 2005

Publicerat 

Michael Wiehe, musiker och låtskrivare fick 2005 års Martin Luther King-pris Motiveringen till att tilldela Michael Wiehe 2005 års Martin Luther King pris lyder: ”Mikael Wiehes arbete för fred, frihet, rättvisa och solidaritet har varit uthålligt och konsekvent under många år. Han står alltid på den ”lilla” människans sida. Han hittar nya plattformer och nya …

Read more