Fira King-dagen

Den tredje måndagen i januari varje år firas Martin Luther King-dagen på olika platser i Sverige (och i USA). Varje år utses en person att ta emot Martin Luther King-priset. Priset delas ut till någon som verkar i Martin Luther Kings anda (ickevåld). Vill du uppmärksamma Martin Luther King på din ort? Se tips och idéer.

Varför är det viktigt att fira Martin Luther King-dagen?

”King-dagen har lyckats bra med att lyfta upp saker som händer här och nu. Dagen ger en möjlighet för oss att titta på hur vi kan tillämpa Martin Luther Kings metoder för att förändra vårt samhälle.”
Margareta Backman, student vid Uppsala Universitet

 
 


”De som tjänar mycket pengar och vinner över andra tenderar att bli förebilder i dag. Då är det viktigt att lyfta fram en förebild som hellre tjänade sina medmänniskor och som inte ville vinna över andra utan vinna med andra – i kampen för allas lika värde.”
Lena Lönnqvist, fd rektor på Sjöviks folkhögskola

 


”Många av mina studenter frågar: hur kan jag konfrontera de mäktigas arrogans utan att själv bli cynisk eller hämndlysten? Hos King hittar de ett sätt att ge sig in i den politiska kampens hårda verklighet utan att behöva offra sin ärlighet eller medmänsklighet.”
Brian Palmer, professor på Uppsala och Göteborgs universitet


”Det är klart att man ska uppmärksamma King-dagen! Det är viktigt att uppmärksamma positiva exempel på människor som har arbetat för förbättringar för mänsklighetens flertal.”
Mikael Wiehe, artist från Malmö