Publicerat 

Kontakt

Information om priset och nomineringar

Martin Luther King-priset delas ut av Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges Kristna Råd.

Nomineringar till nästa års pris skickas in till henrik.rosen@skr.org

Equmeniakyrkan
Ekumeniska centret
Box 14038
167 14 Bromma

08-580 031 00
george.olvik@equmeniakyrkan.se

Sveriges kristna råd
Ekumeniska centret
Box 14038
167 14 Bromma

08-453 68 00
henrik.rosen@skr.org
info@skr.org