Martin Luther Kings liv

15 januari, 1929 
Martin Luther King, Jr. föds i Atlanta, Georgia.

18 juni, 1953
King gifter sig med Coretta Scott.

31 oktober, 1954
första pastorsjobb vid Dexter Baptist
church i Montgomery, Alabama.

1 december, 1955
Rosa Parks arresterad för brott mot segregationslagen. Några dagar senare inleds bussbojkotten i Montgomery.

30 januari, 1956
Kings hem bombas.

13 november 1956
USAs högsta domstol förklarar lagarna om segregering på bussar författningsstridiga.

28 augusti, 1963 
Jag har en dröm-talet i Washington D.C.

10 december, 1964

King tar emot Nobels fredspris i Oslo.

4 december, 1967 – Startar
kampanjen mot fattigdom.

4 april, 1968
Martin Luther King mördas i Memphis.