Prisets historia

Jag har en dröm! Så jag säger er, mina vänner, att jag trots dagens och morgondagens svårigheter, har en dröm. Det är en dröm… om att denna nation en dag kommer att resa sig och leva ut den innersta meningen i denna övertygelse vi håller för självklar: att alla människor är skapade med samma värde.

Martin Luther King jr, Washington D C 28 augusti 1963

Martin Luther King drömde om att alla människor en dag ska kunna umgås som bröder och systrar. Kärnan i hans budskap var ickevåld, social rättvisa och fred. Han var spjutspets för en massiv kamp för jämlikhet och mot rasism. Hans kamp kom att förändra Amerika och hela världen för alltid. Hans starka övertygelse var att fred och frihet för alla är möjligt, inte bara för några.

I USA är Martin Luther Kings födelsedag den 15 januari en nationell helgdag sedan 1986. I Sverige har vi sedan 2003 firat Martin Luther King-dagen den tredje måndagen i januari. Det sker på ett antal platser i Sverige, i  Stockholm ingår prisutdelningen av Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda.

Två priser blev ett

Martin Luther King-priset

Idén att uppmärksamma Martin Luther King-dagen kom sommaren 2002 från Martin Smedjeback och Annika Damirjian. Firandet av dagen började 2003 i liten skala. År 2004 växte firandet med Joe Frans som håller tal och oannonserad uttalar att han nu instiftar Martin Luther Kingpriset i Sverige. Svenska Baptistsamfundet och Kristna fredsrörelsen var stommen i priset och i planeringen av dagen. I priskommittén fanns förutom Baptistsamfundet och Kristna fredsrörelsen, Afrosvenskarnas Riksförbund, Broderskapsrörelsen samt en representant för Joe Frans med.
Prissumman har varit blygsam genom åren, ca 25 000 kronor.

Mrs Coretta King och Martin Luther King-centret godkände att Sverige instiftade priset, en viktig förutsättning för att ge trovärdighet och tyngd åt priset. Till den första prisutdelningen skickade Mrs King ett brev till pristagaren, Mikael Wiehe, där hon bland annat skrev:
”Jag skriver till er å Martin Luther King III:s familj, Kingcentrets ordförande och högste administrive chef, och hela Kingfamiljens vägnar, för att uttrycka våra varmaste hälsningar och helhjärtade stöd för alla som deltar i den svenska prisceremonin på Martin Luther King-dagen i Riksdagshuset i Sverige. (…) Vi känner oss inspirerade och upplyfta av ert engagemang för att göra King-dagen till en dag av medmänsklighet, ickevåldsträning och mångkulturell gemenskap. Må Gud välsigna er, och må vi, med er hjälp, tillsammans bygga den Kärlekens gemenskap som Martin drömde om.”