2005

Michael Wiehe, musiker och låtskrivare fick 2005 års Martin Luther King-pris

Motiveringen till att tilldela Michael Wiehe 2005 års Martin Luther King pris lyder:

”Mikael Wiehes arbete för fred, frihet, rättvisa och solidaritet har varit uthålligt och konsekvent under många år. Han står alltid på den ”lilla” människans sida. Han hittar nya plattformer och nya generationer åhörare för sitt budskap och sitt engagemang. Mikael Wiehe visar stort mod genom att fortsätta sitt engagemang och inte ge vika trots hot om personliga förluster och trakasserier.”

Till prisutdelning skickade Mrs Coretta King ett brev till pristagaren, Mikael Wiehe, där hon bland annat skrev:

”Jag skriver till er å Martin Luther King III:s familj, Kingcentrets ordförande och högste administrive chef, och hela Kingfamiljens vägnar, för att uttrycka våra varmaste hälsningar och helhjärtade stöd för alla som deltar i den svenska priscermonin på Martin Luther King-dagen i Riksdagshuset i Sverige. (…) Vi känner oss inspirerade och upplyfta av ert engagemang för att göra King-dagen till en dag av medmänsklighet, ickevåldsträning och mångkulturell gemenskap. Må Gud välsigna er, och må vi, med er hjälp, tillsammans bygga den Kärlekens gemenskap som Martin drömde om.”