Lättare frågor

1. I vilket land föddes Martin Luther King?

a: Sydafrika
b: USA
c: Liberia

2. King kämpade med ickevåld. Vad betyder det?

a: Att man inte skadar någon och aktivt kämpar för rättvisa
b: Att man inte bryter mot någon lag
c: Att man inte engagerar sig aktivt

3. Vad har King främst blivit känd för?

a: Som popstjärna
b: Att han kämpade för de svartas rättigheter
c: Som president i USA

4. En man från Asien inspirerade King i kampen mot orättvisor. Vad hette han?

a: Nehru
b: Gandhi
c: Mao

5. Vad heter Kings mest kända tal?

a: Jag har en bil
b: Jag har en plan
c: Jag har en dröm

SVAR

  1. b
  2. a
  3. b
  4. b
  5. c