Tips och idéer

Vad kan du göra på Martin Luther King-dagen?

Den enda begränsningen är egentligen fantasin. Ickevåld är mycket beroende av kreativitet. Det handlar ofta om att hitta nya och överraskande former och aktioner. Sen ska det också passa det egna sammanhanget och där är ni de som är bäst på att avgöra vad som behövs och skulle fungera där just ni befinner er. Nedan hittar ni några tips och idéer.

 • Pressmeddelande: Skriv ett pressmeddelande till lokaltidningen för att väcka intresse och uppmärksamhet kring det ni ska göra under dagen. Här finns ett förslag till ett pressmeddelande att använda som utgångspunkt. Skicka det cirka en vecka före arrangemanget.
 • Insändare: Skriv en insändare till lokaltidningen. Här finns ett förslag på insändare. Använd insändaren som den är eller som underlag till en egen insändare. Skriv under med ditt egen namn och skicka till din tidning. 
 • Anordna en tipspromenad. Här hittar du förslag på frågor »
 • Bidra till visionen om en rättvis värld genom att köpa rättvisemärkta varor. För mer info se varldsbutikerna.org och fairtrade.se
 • Bli aktiv i någon organisation eller ett nätverk som vill förändra världen till det bättre, se till exempel globalportalen.org
 • Var med och verka för att visionen om de Globala målen ska bli verklighet. www.globalamalen.se.
 • Bjud in till ett öppet möte på din ort. Diskutera era gemensamma visioner och hur ni vill nå dem.
 • Kräv av Sveriges politiker genom brev, aktioner med mera att biståndet som motverkar fattigdomen i världen rimligtvis bör vara högre än det som satsas på Sveriges militära försvar.
 • Fredsgudstjänst: Ordna en fredsgudstjänst i Martin Luther Kings anda. Predikan skulle kunna tas ur någon av Kings böcker eller man kan ha ett samtal om King på kyrkkaffet. I gudstjänstmaterialet ”Ur djupen ropar vi” kan man hitta idéer. Kostar 30 kr plus porto. Beställ eller ladda ner som pdf »
 • Fredsföredrag: Bjud in en föreläsare som kan Martin Luther King eller något närliggande tema. Inbjud därefter till samtal om hur deltagarna själva vill bidra till fred och ickevåld i världen.
 • Fredsaktion: Kanske ni vill demonstrera, skriva en protestlista, delta i en bojkott av vapenindustrin, stödja rättvisemärkning eller någon annan ickevåldsaktion? Men först gäller det naturligtvis att hitta en sak i världen/samhället/byn som ni vill ändra på. Sedan finns det många ickevåldsmetoder att välja på. Gene Sharp gjorde 1973 en förteckning på 198 ickevåldsaktioner – 198 Methods of Nonviolent Action.
 • Fredsundervisning: Bjud in en skolklass, konfirmander, församlingsrådet eller andra till en lektion om Martin Luther King och ickevåldsmetoder.
 • Fredsstudiecirkel: Samlas några gånger på vårterminen för att läsa och reflektera kring någon av Martin Luther Kings böcker eller annan bok om ickevåld.
 • Fredsteater: Skapa ett skådespel kring Kings liv och spela upp det för skolklasser, församlingen eller andra.
 • Aktion för de utsatta: Martin Luther King försökte alltid hjälpa de som hade det svårast. Vilka är det där ni bor? Flyktingar, hemlösa, ensamma äldre, familjer med drogproblem? Kan ni hjälpa till på något sätt? Det finns ofta organisationer som man kan samverka med kring dessa och andra frågor.