Svar till frågesport

1.b. 1929. Han föddes i den 15 januari Atlanta, Georgia. Mördades endast 39 år gammal.

2. c. En ickevåldsmetod. Sit-in var använd av Gandhi under strejker när han var aktiv i Sydafrika. De var en populärmetod för att utmana segregationsmetoderna i amerikanska södern. Mer här: https://en.wikipedia.org/wiki/Sit-in

3.c. Fortkörning. Det är oklart om han verkligen körde för fort. Det verkliga skälet bör ha varit att han körde flera stycken som behövde transport eftersom de bojkottade bussen under deras bojkottkampanj under 1955-56.

4.c. Med en bussbojkott i Montgomery 1955. Martin Luther King hade just börjat en tjänst som pastor i Dexter Avenue Baptist Church. Det hade funnits aktioner mot de rasistiska lagarna i södern tidigare, men ingen större rörelse. Bussbojkotten i Montgomery lyckades efter ungefär ett år och gav upphov till flera liknande aktioner mot segregationslagarna.Den blev också startskottet för Martin Luther King som den mest framträdande av ledarna i medborgarrättsrörelsen.

5.c.  Hon vägrade resa sig från ett bussäte. Enligt raslagarna skulle svarta resa sig från vissa säten när en vit ville sätta sig och inga fler ”vita-säten” fanns längre fram. Rosa Parks var inte den första som hade vägrat resa sig, men när hon blev åtalad var tiden den rätta och Rosa Parks var en respekterad medborgare som passade bra att hänga upp kampanjen på.

6.a. Southern Christian Leadership Conference (SCLC) har sina rötter i en organisation som grundades vid ett möte i Ebenezer Baptist Church i Atlanta i januari 1957 av 60 svarta ledare från tio delstater. De flesta var pastorer.

7.b. Gandhi. Mahatma Gandhi (1869-1948) använde aktivt ickevåld i Indiens frihetskamp mot britterna. Som student lyssnade King på en föreläsning om Gandhi och gick därifrån för att köpa ett halvt dussin böcker om honom.

8. a. Rasism, fattigdom och krig, var de frågor som King lyfte fram som de viktigaste. Genus-frågan var däremot ingen han lyfte. Klimatfrågan var inte känd då. Det är kampen mot rasismen som han har blivit mest känd för. Hans kamp för fred och mot fattigdom kom under hans senare år och var betydligt mer kontroversiella frågor.

9.a. Varför USA kanske kommer till helvetet. King blev mer och mer kritisk mot sitt eget lands ledning. Han tyckte att det genomsyrades av militarism och egoism. Han kämpade också mot utbrändhet och deppression under sina sista år. Detta kan ha gjort att han blivit mer pessimistisk än tidigare.

10.c. Black power. Det var inom Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) som uttrycket Black power blev populärt. King och andra inom hans rörelse SCLC var kritiska till uttrycket bland annat eftersom de trodde att det skulle skrämma bort vita som stödde och deltog i deras kamp. SNCC gick alltmer åt en militant, separatisisk och våldsromantisk riktning medan SCLC höll fast vid en ickevåldslig rörelse med full integration som mål.

11.b. De fattigas kamp (Poor People’s campaign). Planen var att samla fattiga, svarta och vita, från USA:s olika hörn, och få dem att åka till huvudstaden för att där ockupera viktiga platser och institutioner. Man skulle stanna där till kongressen fattade beslut om viktiga insatser för fattiga som till exempel ett socialt skyddsnät och arbetsskapande insatser. Kampanjen genomfördes i liten skala efter Kings död, men bedömdes av de flesta som ett misslyckande.

12.b. King var en stor kritiker av Vietnam-kriget men höll tyst om det under lång tid. När han väl kom ut som krigsmotståndare fick han många mot sig.

13.c. Tredje måndagen i januari.