Om priset och nomineringar

Martin Luther King-priset har delats ut sedan 2005. Ett pris i Martin Luther Kings anda är ett sätt att fira hans arv för hopp och försoning. Det är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för. Det har påmint om livet och arvet av en man som lärde oss genom sitt exempel – mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst.

Martin Luther King-priset

Priset går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle. En person eller grupp, med tydlig koppling till Sverige, som visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal.

Priskommitte

Priskommitté

Priskommittén består av namnkunniga personer med goda kontakter i kyrka, näringsliv och samhället i övrigt. Till priskommittén utser huvudmännen vardera två representanter. Dessutom ingår ett antal personer som tillfrågats på förslag av olika samverkanspartners. Priskommittén och dess ordförande utses av styrgruppen.

Ordförande

Sofia Camnerin

Ledamöter

Kristna fredsrörelsen
Lotta Sjöström Becker
Henric Götefelt
KG Hammar

Equmeniakyrkan
Jenny Dobers
Anna-Carin Stenbäck

Sveriges kristna råd
George Joseph

Övriga
Martin Smedjeback
Joe Frans

Kommunikation
George Olvik (Equmeniakyrkan)