Priset 2006

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 oktober, 2006. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Michael Williams, ordförande i FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd) fick Martin Luther King-priset 2006

Motiveringen till att tilldela Michael Williams 2006 års Martin Luther King pris lyder:

”Michael Williams får 2006 års svenska Martin Luther King-pris för sitt uthålliga engagemang för flyktingars och asylsökandes rätt till ett humant och rättssäkert bemötande i Sverige. Som ordförande i FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd sedan starten 1988, som ansvarig för flykting- och asylfrågor i Västerås stift och som ledamot i Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration har Michael Williams gjort en oersättlig insats som opinionsbildare och nätverksbyggare, inte minst genom att ta initiativ i anslutning till Ärkebiskopens julbrev 2004 till ett nationellt upprop från Västerås stift för flyktingbarn som på kort tid samlade 16 000 underskrifter och blev en upptakt till det omfattande Påskuppropet. Kunnighet, ödmjukhet och entusiasm karakteriserar Michael Williams engagemang.”