Priset 2007

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 oktober, 2007. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Lian Sakhong, burmesisk exilledare fick 2007 års Martin Luther King-pris

2007 års svenska Martin Luther King-pris gick till den burmesiske exilledaren Lian H Sakhong, Uppsala, ”för hans outtröttliga kamp för mänskliga rättigheter och demokrati i Burma, med speciellt fokus på de etniska minoriteternas situation”.

Prisjuryns motivering fortsätter: ”Av ickevåldets många strategier har Lian Sakhong valt dialog som huvudstrategi för att förverkliga sin vision: en genuint demokratisk federal union i Burma där övergången åstadkoms med fredliga medel, utan blodsutgjutelse. Ett konkret resultat av Lian Sakhongs insatser är den författning som utformats under hans ledarskap inom Ethnic Nationalities Council och National Program for Reconciliation och som låg färdig i december 2005. Den är ett demokratiskt alternativ till militärregimens författningsförslag och ett viktigt steg mot förverkligandet av en federal union, där Burmas många olika folkgrupper kan leva tillsammans i fred och samförstånd, oavsett etnisk, religiös, kulturell och historisk bakgrund.”

Biografi:
Lian Hmung Sakhong föddes 1960 i Chinprovinsen i Burma. Han är generalsekreterare för ”United Nationalities League for Democracy – Liberated Areas” (UNLD-LA) och ”Ethnic Nationalities Council – Union of Burma” (ENC) samt forskningsdirektor för ”National Reconciliation Program” (NRP).
Lian Sakhong studerade historia vid Rangoonuniversitetet när den studentledda demokratirörelsen tog fart 1988. Han anslöt sig snabbt till rörelsen och arresterades och förhördes under tortyr av militärjuntan vid tre olika tillfällen under de följande två åren. 1990 flydde han från Burma och är sedan 1991 bosatt i Sverige. Han och hans hustru Run Pen bor i Uppsala och har två barn, David och Laura.
Lian Sakhong är en flitig skribent och har författat otaliga historiska artiklar, inklusive en doktorsavhandling: ”Religion and Politics among the Chin People in Burma” (Uppsala Universitet, 2000) och boken ”In Search of Chin Identity: A Study in Religion, Politics and Ethnic Identity in Burma” (2003). Han har också redigerat en bokserie i tio delar på temat ”Peaceful Co-existence: Towards Federal Union of Burma” (Chiang Mai: UNLD Press, 1999-2006).

Priset delas ut på Martin Luther King-dagen till ”en i Sverige bosatt person som verkar i Martin Luther Kings anda”. Juryn består av representanter för Afrosvenskarnas riksförbund, Broderskapsrörelsen, Centrum mot Rasism, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Baptistsamfundet.

Priset är på 25 000 kronor och delades ut vid en ceremoni i Bååthska rummet, Munkbron 17, den 15 januari. Talare vid prisutdelningen var Zanyar Adami, grundare av ungdomstidningen Gringo. Media är välkomna att bevaka ceremonin – för anmälan se nedan! Martin Luther King-priset har tidigare gått till trubaduren och aktivisten Mikael Wiehe och till Michael Williams, grundare och ordförande för FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd.

Martin Luther King-dagen har firats i Sverige sedan 2003 på initiativ av Kristna fredsrörelsen och Svenska Baptistsamfundet som ett tillfälle för skolor, församlingar, fredsgrupper och andra intresserade att uppmärksamma de viktiga frågorna om fred, frihet och lika villkor för alla människor.

2006 var temat ”Att vända vinden – visionen som drivkraft till förändring”, med ett bärande Martin Luther King-citat som inspiration: ”Varför skall det finnas hunger och brist i något enda land, i någon enda stad, vid något enda bord, när människan äger resurserna och kunskaperna för att fylla hela den mänskliga tillvarons grundläggande behov?”

I Stockholm hölls en offentlig samling i Salemkyrkan, Folkungagatan 90, med årets Martin Luther King-pristagare som huvudtalare.

Priset består av 25 000 kronor.