Priset 2008

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 oktober, 2008. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Margareta Ingelstam får årets Martin Luther King-pris

2008 års svenska Martin Luther King-pris går till Margareta Ingelstam, Bromma, för hennes mångåriga engagemang för ickevåld, fred och rättvisa i kyrka och samhälle.

Juryns motivering:
”Med outtröttlig entusiasm har Margareta Ingelstam kämpat för att förverkliga visionen om en värld utan våld, med speciell betoning på kvinnors rätt och möjlighet att verka som aktörer för fred och förändring. Precis som Martin Luther King Jr är hon övertygad om
att insatser för fred och ickevåld måste förberedas genom utbildning och träning och att mörker inte kan besegras med mörker utan bara med ljus.”

Priset delas ut på Martin Luther King-dagen till ”en i Sverige bosatt person som verkar i Martin Luther Kings anda” och har tidigare gått till Mikael Wiehe (2005), Michael Williams (2006) och Lian Sakhong (2007).

Juryn består av representanter för Afrosvenskarnas riksförbund, Broderskapsrörelsen, Centrum mot Rasism, Kristna Fredsrörelsen och
Svenska Baptistsamfundet.

Priset är på 25 000 kronor och delas i år ut vid Martin Luther King-firandet i Salemkyrkan, Stockholm (Folkungagatan 90) måndagen den 21 januari kl 18.00.

Förutom prisutdelning innehåller programmet anförande av Kristna Fredsrörelsens ickevåldssekreterare Martin Smedjeback över temat ”Ickevåld eller ickeexistens – vårt val, vår utmaning”, exempel
på Martin Luther King Jr:s talarkonst med skådespelaren Lars Brinck samt sång av kören Bolingo under ledning av Ladi Mbengani.

Biografi:
Margareta Ingelstam, född 1937, bor i Bromma med sin make Lars Ingelstam, professor emeritus vid Linköpings universitet. Familjen omfattar fem döttrar, tretton barnbarn och barnbarnsbarnet Mod(!).

Redan som producent och projektledare på Utbildningsradion, UR, under 1970-talet tog Margareta upp kampen mot våldskulturen i media och i ungdomsvärlden. Inte minst genom Kristna Fredsrörelsen, där hon var ordförande på 1980-talet, och dess internationella motsvarighet, International Fellowship of Reconciliation, IFOR, har hon
byggt upp ett enastående globalt kontaktnät i freds- och ickevåldsfrågor.

1990 lämnade Margareta UR för att kunna ägna all sin tid åt fredsarbete – som projektledare, författare, talare, utbildare och inspiratör. Hon har varit projektsekreterare för fred och ickevåld på Sveriges Kristna Råd, ekumenisk följeslagare i Palestina och hon var med och tog initiativ till den svenska fredsövervakninginsatsen i Sydafrika 1993-95.

Inom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds fredsgrupp Rebella var hon den drivande kraften bakom ett antal seminarier i konfliktlösning och ickevåld för kvinnor i Balkan, Indien, Mellanöstern och Sverige. Dessa seminarier resulterade i ett utbildningsmaterial som utvecklats ytterligare inom Operation 1325, ett annat av Margaretas initiativ, som syftar till att öka kvinnors inflytande i arbetet med att förebygga väpnade konflikter och bygga fred i till FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (år 2000). Den senaste boken heter Fredsagent 1325 och kom ut 2007.