2010

2010 års Martin Luther King-pris går till Jason Diakité

Prisjuryns motivering lyder:
”Martin Luther King-priset för 2010 går till Jason Diakité, också känd som Timbuktu, för att han genom sin musik och sina texter inte bara avslöjar förljugenhet och intolerans utan även bygger broar mellan människor med olika ursprung, ålder och kultur. Jason är ett föredöme i fråga om personligt engagemang mot orättvisor, inskränkthet och diskriminering. Han speglar inte bara den verklighet som är utan vågar, i likhet med Martin Luther King, Jr, drömma om hur det skulle kunna vara. Med sin musik når han ut till många, i synnerhet yngre, med ett positivt budskap som verkligen behövs i vår tid.”

– Jag kände inte till Martin Luther King-priset men jag är oerhört glad över att få det, säger Timbuktu, och fortsätter: King betalade – liksom Gandhi – det ultimata priset för sin övertygelse och satte en standard som vi andra bara kan drömma om att nå upp till. Han är ett föredöme och en ledstjärna för mig.

För sjätte gången delas priset ut till ”en i Sverige bosatt person som agerar i Martin Luther Kings anda”. Det vill säga som på ett extraordinärt sätt arbetat för fred, frihet, mänskliga rättigheter, jämlikhet, ickevåld, mot rasism och diskriminering eller på annat sätt genom sina handlingar hedrat Martin Luther Kings minne. Priset består av en summa på 25 000 kronor.

Priset delades ut på Martin Luther King-dagen den 18 januari vid en ceremoni kl 19 i Salemkyrkan, Folkungagatan 90, Stockholm. Alla intresserade är varmt välkomna!

Då firade vi att King föddes för 81 år sedan med ett tal av pristagaren, musik av elever från Betels folkhögskolas musiklinje, dr Kings ”I have a dream”-tal, utställning och lätt förtäring. Samlingen avslutades med fackeltåg mot rasism och för icke-våld till Medborgarplatsen.