Priset 2011

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 oktober, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Martin Luther King-priset går 2011 till Annika Spalde, diakon och fredsaktivist

Juryns motivering: Hon har kallats ”Sveriges mest aktiva diakon” och har gjort mycket för sin nästa, såväl djur som människa. Annikas arbete präglas av aktivt ickevåld i samma anda som King. På senare tid har hon uppmärksammat hur Sverige genom vapenexport bidrar till krig och orättvisor. Med sina gärningar har Annika visat på en annan väg och gestaltat något av Guds rike redan här och nu. Ett rike där fred och rättvisa råder.

Annika Spalde: – Jag känner mig otroligt glad och hedrad över priset. Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen stod för så mycket som världen behöver i dag. King visar oss hur man kan vara en vänlig rebell, någon som konfronterar förtryck och orättvisor och samtidigt uppträder respektfullt mot alla. Han gestaltade detta att ”älska sin nästa” på samhällsnivå, genom politisk aktivism.
Annika Spalde är bosatt i Mjölby.

Fakta:

Förebilder: Förutom Jesus och Martin Luther King även den amerikanska plogbillsrörelsen och Dorothy Day, som på 1930-talet var med och grundade Catholic Worker-rörelsen, en ickevåldsrörelse som bland annat verkar genom omsorg för hemlösa.
Bakgrund: Annika Spalde är utbildad sjuksköterska och diakon i Svenska kyrkan. Engagerad i fredsrörelsen sedan 1996, bland annat inom Kristna fredsrörelsen och nätverket Ofog (ett svenskt nätverk som arbetar mot militarism och kärnvapen, för en fredligare värld med olika ickevåldsmetoder). Initiativtagare till Vildåsnan – kristen vegetarisk förening. Författare/medförfattare till sex böcker om kristen andlighet och etiskt engagemang.