Martin Luther King-firande runt om i Sverige 2013

Information om firandet i Luleå, Umeå, Göteborg, Helsingborg, Alingsås, Uppsala och Stockholm.

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 januari, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Luleå

I Andreaskyrkan i Luleå tjuvstartar firandet av Martin Luther King-dagen redan söndagen den 20 januari.

Kl 14-16 blir det ickevåldsworkshop med diakonen, fredsaktivisten och tidigare King-pristagaren Annika Spalde. Då bjuds på träning och reflektion kring frågor som: Vad kan det innebära att förhålla sig med ickevåld i en spänd situation? Hur används ickevåldsmetoder i dagens värld?

18.00 Fortsätter firande av Martin Luther King-dagen med en samling med ljuständning och fortsatt medverkan av Annika Spalde samt servering.

Umeå

I en utställningskub i glas mitt på stora torget kommer Kristna Fredsrörelsen i Umeå sprida ickevåldskultur i allmänhet och Martin Luther King i synnerhet den 21 januari. De är där mellan kl 12 och 17 och kommer bl.a. att låta Kings berömda tal (Jag har en dröm) att ljuda ut över torget med jämna mellanrum, och projicera filminspelningen från talet på glaskuben.

Inne i glaskuben kommer lokalgruppen att ha Martin Luther King-quiz samt uppmana besökarna att själva drömma och skriva ner sin dröm på något (ev kan besökare göra en pin att bära som ett minne av sin dröm.)

Göteborg

Kristna Fredsrörelsen i Göteborg har satt ihop ett ambitiöst helkvällsprogram för Martin Luther King-dagen. Man håller till på Interreligiösa centret.

17.00 start, bön, välkommen, mingel, café

17.30 – 18.30 workshop texter om King (Lotta) 1 h

18.30 – 19.00 paus

19.00 – 20.30 workshop Salaams vänner (civilkurage och ickevåld)

20.30 – 21.00 paus

21.00 – 22.00 musik: Andreas Ringbäck

Helsingborg

Kristna Fredsrörelsen i Helsingborg brukar alltid fira Martin Luther King-dagen. I år blir det i Gustav Adolfs-kyrkan

Kaffeservering hela eftermiddagen, kl. 18 föredrag av Martin Lind om Dietrich Bonhoeffer (han var ju pacifist) och kl. 19 en gudstjänst med Martin Luther King som tema.

Firandet är ett samarbete mellan Kristna Fredsrörelsen, Gustav Adolfs församling (Svenska kyrkan), baptistförsamlingen (numera Gemensam Framtid) och Sundsgårdens folkhögskola. Helsingborgs Kristna Råd har också ställt sig bakom.

Alingsås

Kristna Fredsrörelsen i Alingsås är tidigast med sitt firande av Martin Luther King-dagen. De firar i samband med lokalghruppens årsmöte den 13 januari i Christinae Kyrka

18.00 Musikgudstjänst med fredstema – Martin Luther King. Predikan Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Sofia Walan. Musik av Linnea Södahl med vänner och andra lokala musiker. Utdelning av Alingsås fredspris.

Uppsala

Även Kristna Fredsrörelsen i Uppsala har satsat på helkväll på Martin Luther King-dagen med filmvisning, samtal och fika måndagen 21 januari från kl 18.00 i Baptistkyrkan.

Visning av filmen ”A force more powerful” om hur ickevåld har förändrat världen.

Samuel Wångehag och Kristina Patring inbjuder efter filmen till fika och ge­mensamt samtal om ickevåld och Martin Luther King.

Sång av Ylva Hellgren

Arr: KrF i Uppsala, Baptistkyrkan i Uppsala och Bilda

Stockholm

I Stockholm delas som vanligt ickevåldspriset till Martin Luther Kings minne ut. Liksom 2012 blir det i Norrmalmskyrkan kl 19. Stockholm Gospel uppträder och pristagaren, vars namn tillkännages den 15 januari, håller tal.

Läs mer om Stockholm Gospel i deras tidning (pdf) >