Integration och gemenskap i fokus på Martin Luther King-dagen

Att man med enkla medel kan åstadkomma förändring, var det tydliga budskapet både från 2015 års Martin Luther King-pristagare Anna Libietis.

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 januari, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

10a

Att man med enkla medel kan åstadkomma förändring, var det tydliga budskapet både från årets Martin Luther King-pristagare Anna Libietis och Asylstafetten som fick hedersomnämnandet i Rosa Parks anda 2015.

Ett drygt 80-tal personer hade samlats i Norrmalmskyrkans kyrksal för att fira Martin Luther Kings dag och delta i prisceremonin. För underhållningen stod Svenska Gospelverkstaden och de framförde ett finstämt, medryckande set med låtar starkt kopplade till Martin Luther King.

Asylstafetten som företräddes av Ali Ahmadi och Matilda Holst-Lidfors mottog hedersomnämnandet i Rosa Parks anda för sitt arbete med att synliggöra behovet av en human asylpolitik.  Motiveringen löd att de precis som medborgarrättsrörelsen på 60-talet marscherar tillsammans vilket skapar både relationer och förändring på gräsrotsnivå. Ali berättade om sin resa till Sverige och hur viktigt han tycker det är att vi ser människorna bakom varje enskilt asylfall och tar oss tid att lyssna på deras historier.

Anna Libietis tilldelades Martin Luther King –priset för sitt arbete med integartionsprojektet ”Svenska med baby” för att hon ”med samtal, joller och skratt som metod och barns nyfikenhet i centrum fört människor med olika bakgrund närmare varandra.” Anna Libietis berättade själv om sin egen bakgrund, hur hennes morföräldrar kommit till sverige som flyktingar och genom möten med människor hittat en väg in i det svenska samhället och hur det inspirerat henne att arbeta med ”Svenska med baby”.