Martin Luther King-priset delas ut även nästa år

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 augusti, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Styrgruppen har i enighet beslutat att fortsätta dela ut Martin Luther King priset även nästa år. Nästa år är det femton år sedan första priset delades ut.

Tidigare i år publicerades det i svensk och internationell press uppgifter, som framkommit från sekretessbelagda FBI-dokument, om Martin Luther Kings otrohetsaffärer samt om våldtäkt. Något som förfärade oss alla. Priskommittén har sedan dess sammanträtt och i enighet valt att fortsätta dela ut priset till den eller de som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle.

Kommittén väljer att fokusera på Martin Luther Kings gärningar och hans sätt att förmedla budskap och värderingar. I den andan vill vi fortsätta sprida kunskap och fira hans arv för hopp och försoning. Att dela ut priset är ett sätt att se till att Martin Luther Kings anda lever vidare och ett sätt att fira de tidlösa värderingar som han kämpade för.

Sista datum för nominering var 30 september 2019.