Martin Luther King-priset 2023

Pella Thiel har tilldelats Martin Luther King-priset 2023 för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet. Prisutdelningen kommer att äga rum den 16 januari 2023.

Efter det att priset tillkännagivits har ett antal personer kontaktat priskommittén och uttryckt kritik mot valet av pristagare. Priskommittén har efter detta kommit till olika slutsatser kring att stå kvar vid valet av årets pristagare. Det innebär att några ledamöter i priskommittén inte längre ställer sig bakom det gemensamma beslutet. Kristna fredsrörelsen, som är en av huvudmännen för priset, kommer inte att medverka vid prisutdelningen.

De två andra huvudmännen för priset är Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd. Tillsammans ska alla tre huvudmän se över representationen i priskommittén och prisets kriterier till nästa års nomineringsprocess.

– Det är viktigt att dela ut ett fredspris i den tid som vi lever i just nu. Priset har delats ut sedan 2005. Kristna Fredsrörelsen kommer inte vara med vid årets prisutdelning efter att ha landat i en annan slutsats kring valet av årets pristagare. Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd, det gemensamma organet för Sveriges kyrkor, känner fullt förtroende för Pella Thiels uthålliga kamp för fred med jorden och arbete med End Ecocide Law, säger George Olvik, Equmeniakyrkan ordförande styrgruppen Martin Luther King-priset.